Figur 1

Ovenstående figur viser antallet af NOFO-kor over en periode

på 30 år. Antallet af kor toppede i 1983 med 23 kor. I 2011

var antallet på otte. Som det fremgår af teksten, er der en

god forklaring på det store antal tilsluttede kor i første halvdel

af firserne.

 

Figur 2

Ovenstående diagram viser det antal år, 37 kor har været

medlemmer af NOFO i en 30-årig periode. For eksempel har

5 kor været medlemmer i 3 år, 2 kor i 5 år. Flertallet af

kor (65%) har været medlemmer fra 1-10 år. To kor,

                          nemlig Bælum og Skørping har været medlemmer i alle årene.

 

Femten kor var medlemmer ved periodens start. De kan

have været medlemmer et vist antal år forud. Vi ved, at især 

korene, Bjergby, Morsø, Snedsted (Thy) og Sørup har været

medlemmer i en længere årrække.

 

Under alle omstændigheder viser tallene, hvor vigtigt det er,

At man bestræber sig på fastholde korene i deres medlemskab