SKØRPING SANGFORENING AF 1895

 

Ordinær generalforsamling i Nordjyske Folkekor

 

der indkaldes til ordinær generalforsamling

lørdag den 10. marts 2018 kl. 12.30

 

i forbindelse med Nordjyske Folkekors forårsstævne, som afholdes på UCN,  Mylius Erichsensvej 137, 9210 Aalborg S.Ø.

 

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent

 

2.    Bestyrelsens beretning ved formanden

 

3.    Kassererens aflæggelse af regnskab

 

4.    Valg af bestyrelsesmedlemmer  - i lige år 3 medl. -  i ulige år 2 medl. – valg:  Ida Larsen, MajLis Helveg og Kirsten Sørensen

 

5.    Valg af suppleanter  -  vælges for 1 år ad gangen – på valg  Anne Margrethe Stenvang og 1 vakant.

 

6.    Valg af revisor og revisorsuppleanter  -  vælges for 1 år ad gangen (2 stk.) Bent Nielsen, vakant.

 

7.    Indkomne forslag  - skal være formanden i hænde senest en uge før

 

Evt. :

 

På Nordjyske Folkekors vegne:

Kirsten Sørensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden