SKØRPING SANGFORENING AF 1895

 

 

 

Den Nordjyske Kreds under Danske Folkekor – NOFO.

 

Nu, Nordjyske Folkekor

 

Bestyrelsen, kredsmedlemmer og kredsens historie.

 

Vort nu 32 år gamle kor har været medlem af DAFO fra starten af, og er dermed medlem af Nordjyske Folkekor (NOFO), der blev stiftet i 1948 og som omfatter i alt 8 kor (2016), hvoraf de 2 er placeret i Rebild kommune, nemlig  Skørping- og Bælumkoret.

 

Det er blandt andet kredsbestyrelsens opgave at arrangere de regionale korstævner, for her igennem at dygtiggøre sangerne og deres ledere, samtidig med at man styrker forbindelsen mellem korene i Region Nordjylland.

 

Der arbejdes målrettet mod at inspirere nye kor til at tilslutte sig organisationen. Et eksempel herpå har været afholdelsen af Opera i Kor i tilknytning til Aalborg Operafestival der er afholdt hvert år i marts måned i årene 2005-2010 - og igen i 2014.

 

Historiske data

Frøene til Nordjyske Folkekor (NOFO)blev lagt ved et samarbejde mellem nogle kor i Himmerland, som i 1947 gik sammen om at holde sommerstævne i Skal plantage ved Nibe og året efter i Lundby bakker med 8 kor.

 

Ranum Sangkor, der var tilsluttet den Østjyske Kreds under Danske Folkekor, var primus motor i dette samarbejde. Tilslutningen blev efterhånden så stor, at man i 1948 anmodede om, og fik bevilliget optagelse som en selvstændig kreds under Danske Folkekor (DAFO)

 

Den første formand blev skolelærer HC Petersen fra Ranum, og skolelederen, Bjerre Kristensen fra samme skole blev den første overdirigent. Det hed det dengang.

 

I mange år omfattede kredsen Vendsyssel, Himmerland, Thy-Mors og Hanherred.

 

I 1952 blev den navnkundige lærer, musiker og kordirigent Gunnar Kragelund valgt som kredsens overdirigent. Han var formand for eller medlem af kredsens bestyrelse i næsten 40 år. I nogle år var han tillige formand for hovedorganisationen. I de sidste år af sit virke var han i et tæt samarbejde med sygemester Søren Steen Nielsen fra Skørping.

 

Gunnar Kragelund

 

Gunnar Kragelund (1920-1995)

Søn af lærerpar fra Østhimmerland.  Uddannet på violin og trompet på Aalborg musikkonservatorium. I nogle år restaurationsmusiker. I 1947 færdig uddannet som lærer fra Tønder seminarium. Gift med lærer Marie Jensen. Efter en tid på Himmerlands Ungdomsskole i Haubro startede parret Østhimmerlands Ungdomsskole i Bælum i 1954.

 

Kragelund fulgte dannelsen af Nordjyske Folkekor på nærmeste hold og blev i 1952 Kredsen overdirigent (kredsdirigent) – en post han bestred i mere end 25 år. Ind imellem var han kredsformand – somme tider af lyst, til andre tider af nød. Han forlod posten som formand definitivt ved udgangen af 1992. I den anledning skrev DAFO´formand Agnete Bjerg: Han var altid parat til at træde til, altid parat til at slide og slås, og altid på tæerne med omsorgsfuld kritik (Samklang 1.2-1993). Han døde i 1995.

 

Her er så en smule statistik, der illustrerer, hvorledes Nordjyske Folkekor har udviklet sig over en længere årrække.

 

I årene 1948 – 1972 svingede antallet af kor under Nordjyske Folkekor mellem 14-20 per år. Efter splittelsen i 1972 med dannelsen af Kor72 faldt antallet markant i sidste halvdel af 70’erne. Den nedenfor viste stigning til 23 kor i 1983 skyldes en sammenlægning af Danske Folkekor og Dansk Korforening. I 2013 var antallet af NOFO-kor fortsat på 8. I år 2019 er antallet af kor på 5. Det agtværdige Bælumkor, der blev oprettet i 1955 af Gunnar Kragelund, er opløst ultimo 2018. I det nordjyske er det kun Skørpingkoret, der har været medlem af DAFO siden korets start i 1982.

 

 

            NOFO-kor. Deres antal over 30 år og deres antal år i medlemskab

 

Figur 1

Ovenstående figur viser antallet af NOFO-kor over en periode

på 30 år. Antallet af kor toppede i 1983 med 23 kor. I 2011 var

antallet på otte. I 2019 på 5 kor.

 

 Figur 2

 

Ovenstående diagram viser det antal år, 37 kor har været

medlemmer af NOFO i en 30-årig periode. For eksempel har

5 kor været medlemmer i 3 år, 2 kor i 5 år. Flertallet af kor (65%)

har været medlemmer fra 1-10 år.

 

To kor, nemlig Bælum og Skørping har været medlemmer i alle årene.

 

                          Femten kor var medlemmer ved periodens start. De kan

have været medlemmer et vist antal år forud. Vi ved, at især 

korene, Bjergby, Morsø, Snedsted (Thy) og Sørup har været

medlemmer i en længere årrække.

 

Under alle omstændigheder viser tallene, hvor vigtigt det er,

at man bestræber sig på fastholde korene i deres medlemskab.

 

Nogle markante mærkedage

1948   NOFO stiftes

1965   Landsstævne i Aalborg med 700 deltagere

1973   NOFOS 25-åre jubilæum i Bælum

1975   Det første børnekorstævne

1977   DAFO 75 år. Kragelund fejrer 25-års    

          bestyrelsesjubilæum

1979   Kredsen opdeles i 4 regioner – Vendsyssl –    

          Himmerland – Thy-Mors og Hanherred.

1982   Landsstævne i Aalborg med 600 deltagere

1985   Første sommerstævne i Skørping med 80 voksne og   

          100 børn

1988   Rebild Kongreshotel indvies  I kredsens regi opføres   

          Haydn´s  Skabelse. I Bælum fejres NOFO´s 40-års 

            jubilæum

1995   Skørpingkorets 100-års jubilæum fejres med

          opførelsen af  Elverskud

1997   Landsstævne i Holstebro. Operakor og nyere danske

          sange

1998   NOFOs 50-års jubilæumsstævne fejres i Skørping med

          Opførelsen af Lars Erik Larssons Förklädd gud

2002   Danske Folkekors 100-års jubilæumsstævne i Odense      

          med uropførelse af Michael Bojesen/Thøger Larsens  

          Tidernes sang

2007   Landsstævnme i Tønder med uropførelse af Erling

          Kullberg/Kaj Munks Navigare necesse med titlen:

          I det fri

2012   Landsstævne i Næstved med nyopførelse

       Jeg drømmer en drøm af Erling Lindgren

       og Lars Busk Sørensen

 

Litteratur: Nordjyske Folkekors Jubilæumsskrift 1948-1998.

 

Kristen Hansen

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden