Mandskoret af 1895

 

De to lister viser eksempler på, hvad koret sang i hine dage.

Lokalhistorisk Arkiv i Skørping er arkiveret en række nodebøger,

der alle er håndskrevne. Det er ikke opgivet fra hvilken periode i korets

historie noderne stammer, men det skønnes være fra den første halvdel.

 

  

 

 

Kristen Hansen. Oktober 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       

 

      

 

   

 

    

 

      

 

      

 

 

     

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden