SKØRPINGKORET

 

 

Kormedlemmer år 2000

 

 

Fra øverst til venstre: Bodil Tvedegaard – Else Larsen – Bodil Steffensen – Karin Hagemann -Michala Kjær Madsen – Inger Lise Christensen – Kirsten Munk –

Hanne Bach-Nielsen – Lise Westergaard – Mette Agerskov – Claus Christensen - Samuel Mikkelsen – Gerhardt Kløve Jakobsen – Claus Vesterholt –

Ejnar Sørensen – Henning Qvist – Svend Aage Højen – Tine Alling – Runa Lauritzen – Lise Østergaard – Kristen Hansen – Merete Harbo – Anny Gudum –

Maria Ohrt-Nissen – Olga Krogh – Jannicke Arnbak – Anne Marie Svendsen – Anna Marie Dalsgaard – Ulla Bidstrup.

 

Syngemesteren Søren Steen Nielsen ses just i midten af fotoet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden