SKØRPING SANGFORENING AF 1895

 

 

 

 

 

Til Danske Folkekors medlemmer

 

Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde

Lørdag den 24. april 2021 kl. 13.00

 

 

I henhold til vedtægternes § 3 c indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

I henhold til § 3 e skal forslag til pkt. 5 og 6, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, være formanden i hænde senest 6 uger før repræsentantskabsmødet, dvs. senest den 13. marts.

 

Endelig indkaldelse med dagsorden, beretning, regnskab og tilmelding udsendes 1 måned før repræsentantskabsmødet.

 

Mødet afholdes sandsynligvis virtuelt.

 

På bestyrelsens vegne

 

 

Venlig hilsen

Agnete Bjerg
23 45 43 02
formand@folkekor.dk
www.folkekor.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden