Til Danske Folkekors medlemmer

 

Ordinært repræsentantskabsmøde

Lørdag den 14. april 2018 kl. 12:00

Brogården, Abelonelundvej 40,  5500 Middelfart

 

I henhold til vedtægternes § 3 c indkaldes hermed til

repræsentantskabsmøde.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

I henhold til § 3 e skal forslag til pkt. 5 og 6, som ønskes

behandlet på repræsentantskabsmødet, være formanden i hænde

senest 6 uger før repræsentantskabsmødet, dvs. senest den 3.

marts.

Endelig indkaldelse med dagsorden, beretning, regnskab og

tilmelding udsendes 1 måned før repræsentantskabsmødet.

Mødet indledes med en let buffet

På bestyrelsens vegne

Venlig hilsen

Agnete Bjerg

 

Kære alle medlemmer i Danske Folkekor.

Hermed får I ifølge vedtægterne den første indkaldelse til repræsentantskabsmødet, lørdag den 14. april i Middelfart.
Vi håber, denne meddelelse går til alle sangerne i korene, da I skal vide, at der er helt fri adgang for alle medlemmer.

Som kor og medlem har man her mulighed for at sætte sit præg på, hvad der skal arbejdes medi hovedbestyrelsen for

organisationen og dens medlemmer i den kommende tid.

Dette års repræsentantskabsmøde er et vigtigt møde.
Siden sidste år har formandsfunktionen været varetaget af et tremands forretningsudvalg, da det ikke var muligt at finde en formand.

Ordningen var tænkt som en rent midlertidig løsning, og vi håber meget, at vi i år kan vælge en ”rigtig” formand. Desuden skal en ledig bestyrelsespost besættes.

Vi beder derfor alle Danske Folkekors medlemmer gøre sig grundige overvejelser for at finde de helt rigtige personer til at stå i spidsen for Danske Folkekor.

 På bestyrelsens vegne 

 Venlig hilsen

Agnete Bjerg
23 45 43 02
agnete@folkekor.dk

www.folkekor.dk