SKØRPING SANGFORENING

 

 

 

 

Aktivitetskalender 2019-2

Torsdag i sognegården 19.30-21.50

 

05.09                 I det fri og standard

12.09                 I det fri og standard   .

18.09  onsd.       kl. 18.00-21.00 fællesprøve på i det fri i sognegården

19.09                 kl.  16.30 generalprøve i Nykirken

                          Korkoncert i Nykirken kl. 19.30

                          

                          Husk  kontingentet – 350 kr.

                          Kontonummer: 9812 20 71 55 12 13

                     Gavekassen – 50 kr.

                         Kontonummer -  9812 20 74 24 98 44

 

26.09                 Standard og nyt

03.10                 Standard og nyt

 

06.10 Sø.          Koncert i Huset kl. 16.00

 

10.10                 Standard og nyt

 

17.10                 Efterårsferie

 

24.10                 Julerepertoire og standard

 

26.10 .          Operakor med Søren Birch i Aalborg

 

27.10 Sø.           Koncert på KS. kl. 16.00

 

31.10                 Julerepertoire og standard

07.11                 Julerepertoire og standard

14.11                 Julerepertoire og standaed

21.11                 Julerepertoire og standard

28.11                Julerepertoire og standard

05.12                 Julerepertoire og standard

12.12                 Julerepertoire og standard

15.12  Sø.         Sang på plejehjemmet. Samles kl. 15.00

15.12  Sø.         Julekoncert i Skørping Nykirke. Samles kl.18.00

 

 Venlig hilsen

Syngemesteren

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden